stablecoin

en typ av kryptovalutor som är utformade för att ha ett stabilt värde. (Till skillnad från till exempel bitcoin.) – Kryptovalutans växelkurs kan vara fast knuten till en vanlig valuta (med pappersmyntfot), till en ”korg” av vanliga valutor, knuten till priset på en råvara, som guld, eller knuten till andra kryptovalutor. – Kryptovalutor som inte är stablecoins kallas ibland för crypto coins.

[kryptovalutor] [ändrad 10 december 2019]

shitcoin

  1. – nedsättande benämning på alla kryptovalutor;
  2. – en kryptovaluta som är värdelös. I synnerhet sådana kryptovalutor som är ren spekulation. Många som köper shitcoins är medvetna om att valutan är dömd att krascha. De räknar bara med att kunna köpa billigt och sälja dyrt före kraschen (se ponzibedrägeri).

– Uttrycket shitcoin anspelar på bitcoin och andra kryptovalutor och elektroniska pengar med namn på coin.

[coin] [jargong] [kryptovalutor] [ändrad 2 juni 2022]

dogecoin

en kryptovaluta som skapades som ett skämt 2013 av programmeraren Billy Markus (se twitter.com/billym2k). Den nådde i januari 2018 ett marknadsvärde på en miljard dollar. I april 2021 var marknadsvärdet över 50 miljarder dollar. Under kryptokraschen hösten 2022 sjönk marknadspriset kraftigt. – Dogecoin är en variant av en annan kryptovaluta, litecoin. Ordet doge, en skämtsam variant av dog (hund), är ett så kallat mem. – Se dogecoin.com.

[kryptovalutor] [ändrad 29 november 2022]

initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Benämningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[finansiering] [kryptovalutor] [6 september 2017]

Bitcoin cash

(BCC eller XBC) – en förgrening av kryptovalutan bitcoin, lanserad i augusti 2017. – Med att Bitcoin cash är en förgrening menas att alla pengar i Bitcoin cash-systemet från början är vanliga bitcoin, men när man börjar använda dem som Bitcoin cash fungerar de inte längre i bitcoinsystemet. (Transaktionerna bokförs nämligen inte längre i bitcoinsystemets liggare, utan i en annan, oberoende liggare.) Syftet med införandet av Bitcoin cash uppges vara att möjliggöra snabbare och billigare transaktioner. Den maximala längden på blockkedjan har ökats till åtta megabyte, jämfört med en megabyte för bitcoin. –Se bitcoincash.org.

[kryptovalutor] [ändrad 22 februari 2021]

Amazon Coins

rabattpoäng från postorderföretaget Amazon. En coin är värd en amerikansk cent. Coins används för köp av appar och spel från Amazons appbutik. De kan inte lösas in eller överlåtas. Man kan också vinna coins i spel. – Se Amazons webbsidor.

[betalningar] [ändrad 23 mars 2018]

Coin

  1. uppköpt: företaget Coin är köpt av Fitbit (fitbit.com), och verksamheten upphörde i juni 2016 – ett avvecklat amerikanskt kort som var avsett att ersätta användarens alla kontokort. Man läste först in alla uppgifter för de kort man vill ha på Coin‑kortet. När man sedan skulle betala valde man vilket av kontokorten man ville betala med med hjälp av en knapp och en tecken­ruta. Sedan använde man kortet som ett vanligt kontokort. Coin var i kreditkortsstorlek. Kortet lanserades i början av 2015 i USA. – Se pressmeddelande från Fitbit;
  2. – se Amazon Coins;
  3. coin – ord som ingår i namnet på många kryptovalutor och andra elektroniska pengar.

[betalningar] [coin] [uppköpt] [ändrad 26 juni 2017]