megabyte

en miljon byte, det vill säga åtta miljoner ettor och/eller nollor – får inte förväxlas med megabit. – Lista på kilobyte, megabyte och så vidare, se byte.