Amazon

webbaserat amerikanskt post­order­företag, sedan länge världens största enskilda försäljare av böcker. Även en ledande moln-operatör. – Amazon grundades 1994 av Jeff Bezos, och öppnade 1995. Att Bezos valde att sälja just böcker lär ha berott på att han ville ha en vara som var lätt att skicka med posten. Amazon skaffade snabbt ett enormt sortiment (se långa svansen) och låga priser, vilket har lett till att före­taget har blivit världs­ledande, men också ses som ett hot mot riktiga bok­­handlar med person­lig service. Sorti­ment­et har breddats och om­fattar numera det mesta som post­­order­­företag brukar sälja. Amazons sätt att rekommendera kunderna böcker och andra inköp baserat på tidigare inköp och omdömen och jämförelser med vad andra kunder köper har bildat mönster. – Huvud­­kontoret finns i Seattle, men det finns dotter­­bolag i många länder, bland annat i Stor­­britan­nien och Tysk­­land. – Kritik mot att Amazon miss­­brukar sin do­mi­ne­rande ställ­ning ledde 2014 till att 900 ameri­kanska för­fatt­are skrev på upp­ropet Authors united. – 2007 började Amazon sälja en läs­platta, Kindle, och i juni 2014 visade Amazon upp en smart mobil, Fire. En abonne­mangs­­tjänst för e‑böcker, Kindle Unlimited, pre­sen­te­ra­des i juli 2014. – Ama­zons enorma dator­­nät används också som ett så kallat moln som kunder kan hyra in sig på, se EC2. Sedan 2002 kan utom­stående företag och pro­gram­­ut­veck­lare hyra in sig på Amazon web services. I augusti 2014 lanserade Amazon Local Register†, en tjänst för kredit­­korts­­betal­ningar med smart mobil, men den lades snart ner. – Amazon äger före­taget Alexa.

[e-böcker] [företag] [molnet] [ändrad 23 april 2017]