liggare

(ledger) – förteckning över händelser skrivna i den ordning de inträffar. Ofta: lista över ekonomiska transaktioner eller andra transaktioner. Tillförlitliga liggare är nödvändiga i alla system som hanterar betalningar och andra transaktioner. Den kronologiska ordningen är dels praktiskt betingad – händelserna skrivs upp när de inträffar i tur och ordning –, dels ett sätt att försvåra manipulation i efterhand. – I bokföring talar man om huvudbok (general ledger). En huvud­bok innehåller alla företagets transaktioner ordnade efter konto, och för varje konto i tidsordning. – En liggare i allmän betydelse är samma sak som en logg, ett ord som först användes till sjöss. – Block­kedjor kan ses som ett slags liggare, se distribuerad liggare. – Ordet: En liggare var från början en bok som låg uppslagen hela tiden för att man lätt skulle kunna skriva i den.

[betalningar] [ändrad 29 maj 2017]

Dagens ord: 2019-02-12