cicero

  1. – ett AI-program som kan spela sällskapsspelet Diplomacy. (Se Wikipedia.) – Cicero, som har utvecklats av Meta och som presenterades 2022, spelar framgångsrikt Diplomacy mot mänskliga motspelare. Spelet förutsätter att de spelande förhandlar med varandra ”utanför brädet” och sluter överenskommelser. De mänskliga motspelarna tror i många fall att de spelar mot en människa (förutsatt förstås att spelet sker på distans) – se Turingtest. – Se ai.facebook.com/blog…;
  2. – ett typografiskt mått: 4,5 millimeter (exakt) sedan 1973, tidigare (exakt) 4,5108 millimeter. Det äldre måttet förekommer fortfarande. En cicero delas upp i tolv punkter. – Cicero är ett europeiskt typografiskt mått som i USA motsvaras av det aningen mindre pica. – Måttet cicero används numera inte så mycket. Delmåttet punkt (0,375 millimeter), däremot, används fortfarande vid stilsättning för att ange teckenstorlek, eftersom det är mer precist än millimeter. Andra mått som satsyta och indrag, som förr angavs i cicero, anges numera däremot oftast i millimeter;

– Uppkallat efter den romerska vältalaren och politikern Marcus Tullius Cicero (106-43 f v t, se Wikipedia).

[ai] [spel] [typografi] [ändrad 6 december 2022]

lorem ipsum

(även: lipsum) – de första orden i en vanlig exempel­­text. – Texten är på sönderbrutet latin, och är tagen från den romerska författaren Ciceros (se Wikipedia) bok Om det högsta goda och onda från år 45. Texten har brutits upp så att den blir obegriplig, även för den som kan latin. – Poängen med att an­vända en förvanskad latinsk text som exempeltext är att den som bedömer den typografiska formen inte ska distraheras av textens innehåll. – Det har påståtts att lorem ipsum har använts för att markera brödtext i tryckta texter sedan 1500‑talet, men det har ifrågasatts – se denna artikel i tidskriften Slate. – På svenska har lorem ipsum använts bara i några decennier. Latinsk text lämpar sig inte för att representera svensk bröd­­text: orden är längre på latin, ändelserna ser annorlunda ut och åäö saknas. För svenskt bruk finns därför en annan exempel­­text som börjar ”Träutensi­li­erna i ett tryckeri äro ingalunda…” (se länkarkiverad). Den före­­slogs av Arne Heine (19222016, se intervju i Computer Sweden). – Läs mer i Wikipedia. –  Kuriosa: Den sönderhackade latinska texten till lorem ipsum har över­­satts till lika sönderhackad engelska av Jaspreet Singh Boparai. Översättningen finns på bloggen lob.co.uk.

[typografi] [ändrad 12 februari 2023]