stilsättning

  1. – anvisningar om den typo­grafiska ut­formningen av text som ska tryckas. Gäller typ­snitt, tecken­storlek, rad­avstånd, spalt­bredd och annat. An­visningarna skrevs förr oftast för hand på manus eller på en ut­skrift. Numera är de ofta förinställda i ordbehandlare eller publiceringsprogram. – På engelska: markup. – Mer typografi;
  2. – upp­märkning av digitalt dokument som ska visas på bild­skärm.