stilsättning

  1. – anvisningar om den typo­grafiska ut­formningen av text som ska tryckas. Gäller typ­snitt, teckenstorlek, radavstånd, spaltbredd och annat. Anvisningarna skrevs förr oftast för hand på manus eller på en utskrift. Numera är de ofta förinställda i ordbehandlare eller publiceringsprogram. – På engelska: markup;
  2. upp­märkning av digitalt dokument som ska visas på bildskärm.

[typografi] [webbpublicering] [ändrad 4 november 2014]