indrag

(indent) – litet blankt utrymme i början av en textrad – det vanliga sättet att markera nytt stycke. Även citat och textstycken som ska framhävas kan ha indrag, men då ska det vara indrag på alla rader som ingår. – Indrag i ordbehandling görs med en inställning på ”linjalen” för att indraget ska bli lika stort varje gång. Det införs då automatiskt när man trycker på returtangenten för att börja nytt stycke. (Man bör inte använda mellanslagstangenten för att göra indrag, eftersom ordmellanrum får olika bredd på olika rader i samma text, vilket ger indrag med varierande bredd.) Ett traditionellt mått på indrag är fyrkant, men numera anges indraget oftast i millimeter. Indrag är ett blankt tecken. – Läs också om indentering.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 21 augusti 2020]