satsyta

(page body) – den del av en sida som innehåller text och bild. I satsytan ingår inte marginalerna och inte heller sidfot och sidhuvud. Sidospalter ingår däremot i satsytan.

[typografi]