pica

ett amerikanskt typografiskt mått, 4,2333… millimeter eller 1/6 tum. – En pica är tolv punkter. Pica ligger nära det europeiska typo­grafiska måttet cicero, men är en aning mindre. (Pica är också latin för skata.)

[måttenheter] [typografi) [ändrad 10 augusti 2017]