cicero

typografiskt mått: 4,5 millimeter (exakt) sedan 1973, tidigare (exakt) 4,5108 milli­meter. Det äldre måttet före­kommer fort­farande. En cicero är tolv punkter. – Cicero är ett europeiskt typo­grafiskt mått som i USA mot­svaras av det aningen mindre pica. – Måttet cicero an­vänds numera inte så mycket. Delmåttet punkt (0,375 millimeter), däremot, används fort­far­ande vid stil­sättning för att ange tecken­storlek, eftersom det är mer pre­cist än milli­meter. Andra mått som sats­yta och indrag, som förr angavs i cicero, anges numera däremot oftast i milli­meter. – Upp­kallat efter den romerska vältalaren och politikern Marcus Tullius Cicero (106-43 f v t, se Wikipedia).

[typografi] [ändrad 15 april 2017]