systemomarbetning

(system reengineering) – omfattande förändring av ett it-system. Syftet är att lösa i grunden samma uppgifter som tidigare, men på ett bättre sätt. Man lägger inte bara till nya funktioner, utan man ”river” så att säga det gamla systemet och sätter ihop ett nytt, med eller utan komponenter från det gamla. Det kan gälla:

  • – anpassning till ny teknik, nya standarder, nya driftssätt, nya tekniker för datakommunikation;
  • – anpassning till nya affärsmodeller;
  • – anpassning till nya arbetsformer;
  • – anpassning till nya sätt att kommunicera med kunder och andra;
  • – strävan att rensa ut föråldrade delar av systemet;
  • – att tillföra nya funktioner. 

– Se Datatermgruppen (länk).

[affärssystem] [reengineering] [systemutveckling] [ändrad 23 februari 2017]

 

business process reengineering

(BPR)affärsprocessbaserad omstrukturering – förändring av ett företags eller myndighets organisation med utgångspunkt från dess affärs­pro­cesser. Man klarlägger, renodlar och effektiviserar företagets eller myn­dig­hetens affärsprocesser och anpassar organisationen till dem. Business process reengineering hade sin höjdpunkt som buzzword i mitten av 1990‑talet.

[affärssystem] [företag] [reengineering] [systemutveckling] [ändrad 17 januari 2021]

reengineering

omarbetning – även ny­ut­veck­ling, omarbetning, omgörning, omkonstruktion, omorganisering, omstrukturering, omutveckling, vidare­ut­veck­ling. Grundtanken är att man utgår från ett existerande system och konstruerar något helt eller delvis nytt för samma ändamål.

[språktips] [reengineering] [systemutveckling] [ändrad 30 december 2017]