robotiserad processautomatisering

(robotic process automation, RPA) – automatisering av rutinartade administrativa arbetsuppgifter med användning av mjukvarurobotar. Robotarna, som i det här fallet alltså är datorprogram (bottar), lär sig att interagera med tillämpningar och data i rutinartade arbetsuppgifter på samma sätt som mänskliga användare. Man instruerar alltså robotarna på användargränssnittets nivå. Fördelen med detta sätt att automatisera är att det inte kräver programmering på låg nivå i administrativa system. Med verktyg för RPA kan vilken person som helst med de förkunskaper som behövs om den aktuella arbetsuppgiften programmera en mjukvarurobot. Kallas ofta för bara automatisering. – IDG:s artiklar om RPA: länk.

[affärssystem] [mjukvarurobotar] [ändrad 16 mars 2021]

systemomarbetning

(system reengineering) – omfattande förändring av ett it-system. Syftet är att lösa i grunden samma uppgifter som tidigare, men på ett bättre sätt. Man lägger inte bara till nya funktioner, utan man ”river” så att säga det gamla systemet och sätter ihop ett nytt, med eller utan komponenter från det gamla. Det kan gälla:

  • – anpassning till ny teknik, nya standarder, nya driftssätt, nya tekniker för datakommunikation;
  • – anpassning till nya affärsmodeller;
  • – anpassning till nya arbetsformer;
  • – anpassning till nya sätt att kommunicera med kunder och andra;
  • – strävan att rensa ut föråldrade delar av systemet;
  • – att tillföra nya funktioner. 

– Se Datatermgruppen (länk).

[affärssystem] [reengineering] [systemutveckling] [ändrad 23 februari 2017]

 

Excel hell

”Excelhelvetet” – de problem som uppstår när en organisation har gjort sig beroende av Microsoft Excel för sina affärsdata. Sådana problem brukar uppstå när organisationen har nått en viss storlek. Bland pro­blemen märks:

  • – Excel är inte lämpligt för datalagring, i varje fall inte i medelstora och stora företag;
  • – Excel-makron är svåra att exportera och låser datahanteringen till Excelplattformen;
  • – att flera användare delar på samma arbetsbok i Excel fungerar bara så länge som ingen av dem börjar lägga till kolumner;
  • – internationella organisationer får problem eftersom en del formatering, till exempel decimalkomma, är olika i olika länder;

– När man upptäcker att Excel inte längre räcker till för organisationens behov upptäcker man alltså också att den information och de funktioner som man redan har i Excel är svåra att migrera till en annan plattform.

[affärssystem] [företag] [jargong] [ändrad 2 maj 2017]

workflow

arbetsflöde – system för styrning av arbetsflödet på en datoriserad arbetsplats, främst kontor. Förebilden är det löpande bandet. Arbetsuppgifter slussas från anställd till anställd, som gör var sin del av arbetet. Idén var vanlig i början på 1990‑talet, men utvecklades till system för ärendehantering, som är mindre lika löpande bandet. – På 2010-talet kom robotiserad processautomatisering, RPA, som går ut på att ta bort mänsklig arbetskraft ur processen.

[affärssystem] [ändrad 16 mars 2021]

spend management

utgiftshantering – konsten att använda företagets pengar på bästa sätt för produktion av varor och tjänster. – Spend management omfattar valet mellan egen produktion och utkontraktering, olika former av upphandling och hantering av leveranskedjan. Det finns särskilda program för utgiftshantering. Kallas också för enterprise spend management.

[affärssystem] [företag och ekonomi] [ändrad 4 juni 2020]