reengineering

omarbetning – även ny­ut­veck­ling, omarbetning, omgörning, omkonstruktion, omorganisering, omstrukturering, omutveckling, vidare­ut­veck­ling. Grundtanken är att man utgår från ett existerande system och konstruerar något helt eller delvis nytt för samma ändamål.

[språktips] [reengineering] [systemutveckling] [ändrad 30 december 2017]