applikation

(application), på svenska också tillämpning – datorprogram för arbete, informationsinhämtning, underhållning eller spel. Alltså sådana program som motiverar att man använder dator (till skillnad från program som får datorn att fungera). I stället för applikation kan man oftast skriva program. – Applikationer ska skiljas från: 

Ordet: Engelska application är kort för application of computer technology. – Se också app och applet.

[applikationer] [mjukvara] [ändrad 20 maj 2021]

Dagens ord: 2013-07-01