business process reengineering

(BPR)affärsprocessbaserad omstrukturering – förändring av ett företags eller myndighets organisation med utgångspunkt från dess affärs­pro­cesser. Man klarlägger, renodlar och effektiviserar företagets eller myn­dig­hetens affärsprocesser och anpassar organisationen till dem. Business process reengineering hade sin höjdpunkt som buzzword i mitten av 1990‑talet.

[affärssystem] [företag] [reengineering] [systemutveckling] [ändrad 17 januari 2021]