affärsprocess

(business process) – även verksamhets­pro­cess – en följd av aktiviteter i en organisation som leder till en produkt eller tjänst för kunder eller andra avnämare. – En affärs­­process ska ha ett defini­erat mål som tillför nytta och ha en början och ett slut – till exempel från beställ­ning till kvitterad leverans. Att beskriva affärs­process­erna är att beskriva vad organisa­tionen ska uträtta. Affärs­processer är inte organisa­tions­­planer och liknande. – Se också bpml.