affärsprocess

(business process) även verksamhets­pro­cess en följd av aktiviteter i en organisation som leder till en produkt eller tjänst för kunder eller andra avnämare. En affärs­­process ska ha ett defini­erat mål som tillför nytta och ha en början och ett slut till exempel från beställ­ning till kvitterad leverans. Att beskriva affärs­process­erna är att beskriva vad organisa­tionen ska uträtta. Affärs­processer är inte organisa­tions­­planer och liknande. Se också bpml.