affärsprocess

(business process) – även: verksamhets­pro­cess – en följd av aktiviteter som i en organisation leder till en produkt eller tjänst för kunder eller andra avnämare. – En affärs­­process ska ha ett defini­erat mål som tillför nytta och ha en början och ett slut, till exempel från beställ­ning till kvitterad leverans. Att beskriva affärsprocesser är att beskriva vad organisa­tionen ska uträtta. Affärsprocesser är inte organisationsplaner och liknande. – Benämningen affärsprocess används ofta även i icke affärsdrivande organisationer, men man kan också tala om verksamhetsprocesser. – Se också BPML.

[företag och ekonomi] [ändrad 31 mars 2020]