dubbelspendering

(double spending) – om elektroniska pengar: betalning två gånger med samma peng. (Samma ord, med dubbel-, används också om betalning tre eller flera gånger med samma peng.) – En elektronisk peng är en sifferserie som det är lätt att kopiera. Utan skydd mot dubbelspendering skulle man därför kunna betala hur många gånger som helst med samma elektroniska peng genom att kopiera sifferserien med ctrl‑c och klistra in den med ctrl-v om och om igen. System för elektroniska pengar (i betydelsen elektroniska kontanter, alltså inte kontobaserade betalningssystem) måste därför ha skydd mot dubbelspendering. Det finns i grunden två sätt:

  • – alla betalningar registreras i en databas och måste godkännas genom kontroll i den databasen;
  • – varje elektronisk peng måste åtföljas av en förteckning över alla betalningar som den har använts i. Det är så bitcoin och andra kryptovalutor skyddas mot dubbelspendering, se blockkedja.

– Skilj mellan dubbelspendering och dubbelbetalning. Dubbelbetalning är när man betalar samma räkning två gånger.

[elektroniska pengar] [ändrad 24 januari 2022]