digital valuta

valuta som existerar som sifferserier i datorer, och som kan användas som kontanter. En köpare kan alltså betala genom att skicka en sådan sifferserie direkt till säljaren utan att någon bank eller annan betalningsförmedlare är inblandad. – Digitala valutor är ett slags elektroniska pengar. De kan vara oberoende av nationella valutor eller ges ut av en centralbank jämsides med mynt och sedlar, se digital centralbankspeng. Det förekommer också att digitala valutor ges ut av fristående aktörer, men har ett värde som är knutet till nationella valutor, oftast dollarn. Den mest kända digitala valutan, bitcoin, är en kryptovaluta som existerar oberoende av banker och myndigheter. – Digitala valutor kallas ibland också för virtuella valutor. – Skilj mellan digitala valutor och sådana ”låtsaspengar” som är avsedda enbart för användning i datorspel och virtuella världar. De kallas ibland för virtuella pengar. – Digital valuta var ett av årets nyord 2014 enligt Språkrådet och Språk­tidningen (länk).

[elektroniska pengar] [årets nyord] [ändrad 15 juli 2021]