DAU

daily active users – i webbstatistik: antal aktiva användare per dag. Som användare räknas alla som har registrerat sig med användarnamn hos ett företag, ett socialt medium eller annan webbplats. Vad som räknas som ”aktiv” varierar från företag som företag, vilket innebär att mätningen ofta är värdelös för jämförelser mellan företag. – Det finns också WAU – weekly active users – och MAU – monthly active users

[förkortningar på D] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

DWeb

kort för decentralized web – strävan efter att ta ifrån de stora företagen som Amazon, Facebook och Google makten över internet och ersätta dem med ett decentraliserat system: alla användare ska utbyta information på lika basis.

[förkortningar på D] [webben] [16 oktober 2018]

DWIM

”Do what I mean” – principen att ett datorprogram ska göra vad an­vänd­a­ren vill att det ska göra, inte nödvändigtvis vad användaren skriver att det ska göra. – Ut­trycket DWIM lär ha myntats av programmeraren Warren Teitelman (1941—2013) som utvecklade ett program som automatiskt rättade vanliga stavfel i programmering.

[användargränssnitt] [förkortningar på D] [18 augusti 2017]