betalningsförmedlare

företag som förmedlar betalningar mellan säljare och köpare. – Betalningsförmedlaren är varken säljare eller köpare, utan har som affärsidé att göra hantera penningtransaktioner. Företaget kan sköta fakturering, betalningspåminnelser och vid behov inkasso. – Se också betaltjänstlagen och betal­växel.

[betalningar] [ändrad 13 februari 2018]