smart kontrakt

kontrakt i form av ett datorprogram som verkställer åtagandena i kontraktet och som är baserat på en blockkedja. Parterna undertecknar kontraktet med elektroniska signaturer, och varje åtgärd som det smarta kontraktet sedan vidtar måste godkännas av ett antal parter i blockkedjans nätverk – Ett smart kontrakt skulle, i ett enkelt exempel, kunna vara ett hyreskontrakt: det smarta kontraktet drar varje månad med autogiro hyran från hyresgästens bankkonto och sätter in den på värdens bankkonto. Om det saknas täckning på hyresgästens bankkonto skickar det smarta kontraktet en betalningspåminnelse, och om hyresgästen ändå inte betalar skickar det smarta kontraktet en uppsägning till hyresgästen och begär inkasso. Det kan också ingå funktioner där hyresgästen kan göra felanmälan och andra klagomål. Allt som kan göras av ett nätverk av datorer hanteras med automatik. Det krävs dock för varje åtgärd att ett antal datorer i nätverket genom sin elektroniska signatur intygar att åtgärden är i enlighet med det förprogrammerade regelverket. – Mer relevanta användningsområden finns inom sakernas internet där smarta kontrakt kan användas för att styra och reglera informationsutbyte mellan maskiner och sensorer med flera intressenter. I Kalifornien finns ett bostadsområde där husägarna, som har solpaneler på taken, köper och säljer el till varandra, och transaktionerna hanteras av ett smart kontrakt. – Allt detta kan i princip realiseras utan blockkedjeteknik, men blockkedjan gör det praktiskt taget omöjligt att manipulera kontraktet och att förneka eller förfalska transaktioner. – Ethereum är den mest kända plattformen för utveckling av smarta kontrakt. – På engelska: smart contract. – Se också DeFi.

[blockkedjor] [ändrad 25 maj 2021]

Dagens ord: 2018-06-19