Ecash Act

amerikanskt lagförslag om införande av digitala kontanter. – Förslaget, som lades fram i mars 2022, går ut på att USA:s finansdepartement ska utreda om det går att införa en digital dollar. Den digitala dollarn ska fungera som kontanter: betalningar ska ske mellan två parter utan att någon tredje part blir inblandad. Det ska inte finnas några bakomliggande konton: pengarna ska finnas hos innehavaren som sedlar i en plånbok. Transaktioner ska inte registreras, men samtidigt måste det finnas skydd mot dubbelspendering. Pengar ska kunna överföras utan att parterna är anslutna till internet. Den digitala dollarn ska, enligt lagförslaget, inte vara en kryptovaluta. Men det skulle bli en digital centralbankspeng. – Lagförslagets fullständiga namn är The electronic currency and secure hardware (ECASH) act. – Se ecashact.us.

[elektroniska pengar] [ändrad 2 maj 2022]