nit

  1. – mått på luminans, alltså ljusstyrka i förhållande till ljuskällans yta. Mot­svarar en candela per kvad­rat­­meter. Används om bildskärmar och tv‑appa­rat­er. – En bildskärm har en luminans på 50—300 nit, nyare modeller kan ha mer. Benämningen nit används sällan på svenska. – I optik är ljusstyrkan, mätt i candela, ett mått på allt ljus som strålar ut från ljuskällan, oavsett hur stor ljuskällan är. Det visar hur användbar ljus­källan är som belysning. Luminans är ljusstyrkan dividerad med ljus­källans yta. Det säger hur intensiv ljuskällan verkar. – Om du täcker över en bildskärm med en kartongbit med ett hål i så minskar bild­skärmens synliga ljusstyrka (candela), eftersom det kommer ut mindre ljus. Men den bit som syns har – om ljusstyrkan är jämnt fördelad över skärmen – samma luminans (mätt i nit) som hela bildskärmen. – Alternativ beskrivning: en taklampa med två 10‑watts LED-lampor har dubbelt så hög ljusstyrka (candela) som en taklampa med en 10‑watts LED-lampa. Men den har samma luminans (nit).
  2. NIT – se Network investigative technique.

[avlyssning] [bildskärmar] [förkortningar på N] [ändrad 7 maj 2017]

dubbelsvept

interlaced – om tv och bildskärmar: varje bild i en film ritas (sveps) i två omgångar, först varannan rad, sedan de mellanliggande raderna. Det går så snabbt att det inte ska märkas, men metoden kan ställa till problem när man omvandlar vanlig film till video. (Att ta bort dubbelsvepning kallas för deinterlacing.) Syftet med dubbelsvepning är att bilden ska bli mindre flimrig. På svenska talar om också om halvbildssystem. – Jämför med enkelsvept (non-interlaced, progressive).

[bildskärmar] [ändrad 11 juni 2017]

glass

(engelska för glas):

  1. – se inter­aktiva glasögon;
  2. – jargong för bildskärmar i olika storlekar (även på mobiltelefoner, smarta klockor och liknande); i överförd bemärkelse hela datorn, telefonen etcetera;
  3. – digital instrumentering till skillnad från mätinstru­ment med mekanisk visning.