ppi

förkortning för pixels per inch, bildpunkter eller pixel per tum. En tum är 25,4 millimeter. Ppi är den vanliga måttenheten för upplösning av bilder som visas på bildskärm eller läses in av skanner. När det gäller bilder som trycks eller skrivs ut på papper används måttet dpi, dots per inch. Men det är inte ovanligt att ppi och dpi blandas samman.

[bildskärmar] [måttenheter] [förkortningar på P] [ändrad 8 augusti 2017]

Touch disease

ett fel som gjorde att Apples iPhone slutade att reagera när man rörde vid pekskärmen. Det gjorde telefonen oan­vändbar. Felet förekom mest i iPhone 6 och iPhone 6 plus. En möjlig förklaring är att telefonen kunde böjas en aning om man hade den i byxfickan (se Bendgate), och det kunde i sin tur leda till att chippet som styrde pekskärmen lossnar från moderkortet. – Touch disease ledde hösten 2016 till en grupptalan mot Apple. Grupptalan avvisades i mars 2017 med motiveringen att den var för allmänt hållen.

[bildskärmar] [fel] [mobilt] [rättsfall och skandaler] [ändrad 20 september 2019]

RGBG

Färgblandningen rgbg i form av ett Bayerfilter. Liknar ett schackbräde där varannan ruta är grön. Av de återstående är varannan röd och varannan blå.
Ett Bayerfilter.

rött, grönt, blått, grönt – i digitalkameror och på bild­skärmar (inklusive tv) – va­ri­ant av färg­blandningen RGB. På fyra bildpunkter går det i RGBG en röd, en blå och två gröna. I de flesta digitalkameror används RGBG i färgfiltermatrisen. – Skälet till att man dubb­le­rar de gröna bildpunkterna är att det ar­range­manget liknar hur det mänskliga ögat upp­fattar färg. – RGBG patenterades 1976 av Bruce BayerKodak. RGBG‑färgfilter kallas därför också för Bayerfilter. (Men det finns andra sätt att arrangera färgerna än det som Bayer patenterade.) För­kort­ning­arna GRGB och RGGB förekommer också.

[bildskärmar] [förkortningar på R] [kameror] [ändrad 11 juni 2017]

nit

  1. – mått på luminans, alltså ljusstyrka i förhållande till ljuskällans yta. Mot­svarar en candela per kvad­rat­­meter. Används om bildskärmar och tv‑appa­rat­er. – En bildskärm har en luminans på 50—300 nit, nyare modeller kan ha mer. Benämningen nit används sällan på svenska. – I optik är ljusstyrkan, mätt i candela, ett mått på allt ljus som strålar ut från ljuskällan, oavsett hur stor ljuskällan är. Det visar hur användbar ljus­källan är som belysning. Luminans är ljusstyrkan dividerad med ljus­källans yta. Det säger hur intensiv ljuskällan verkar. – Om du täcker över en bildskärm med en kartongbit med ett hål i så minskar bild­skärmens synliga ljusstyrka (candela), eftersom det kommer ut mindre ljus. Men den bit som syns har – om ljusstyrkan är jämnt fördelad över skärmen – samma luminans (mätt i nit) som hela bildskärmen. – Alternativ beskrivning: en taklampa med två 10‑watts LED-lampor har dubbelt så hög ljusstyrka (candela) som en taklampa med en 10‑watts LED-lampa. Men den har samma luminans (nit).
  2. NIT – se Network investigative technique.

[avlyssning] [bildskärmar] [förkortningar på N] [ändrad 7 maj 2017]