6g

sjätte generationen – beteckning på en framtida generation av trådlös och mobil datakommunikation. Alltså en efterföljare till 5g. – Det är öppet för diskussion hur en ny generation skulle skilja sig från 5g, men ett krav kan vara hantering av ett stort antal datakällor i sakernas internet. – Finlands Akademi (aka.fi) inledde 2018 ett forskningsprojekt, 6Genesis, för att utveckla grundläggande standarder för 6g. Projektet genomförs på universitetet i Uleåborg, se denna länk. – I februari 2019 tweetade USA:s dåvarande president Donald Trump att han ville ha ”5g, and even 6g, technology in the United States as soon as possible”. Det förlöjligades på Twitter och i andra forum, eftersom 6g än så länge bara är ett namn. – I juni 2020 uppgavs det att Kina och Sydkorea har startat utvecklingsprogram för 6g, se artikel i Nikkei Asian Review. – Organisationen Next G Alliance (nextgalliance.org) bildades i oktober 2020 och har som mål att främja nordamerikanskt ledarskap. Många ledande företag inom mobil kommunikation är med. – IDG:s artiklar om 6g: länk.

[forskningsprojekt] [förkortningar med siffror] [mobilgenerationer] [mobilt] [ändrad 30 november 2021]

konglomerat

industrikonglomerat – storföretag som tillverkar många slags produkter i egna fabriker och ofta säljer dem under samma varumärke. – Konglomerat har ofta både horisontell och vertikal integration, det vill säga dels att de undviker att ha underleverantörer, utan helst tillverkar alla komponenter själva, dels har stor bredd i vad de tillverkar. – Exempel: japanska Yamaha som gör både konsertflyglar och motorcyklar. Sydkoreanska Samsung är i själva verket en grupp av företag som använder samma företagsnamn och som ingår i en komplicerad ägarstruktur. – Japanska industrikonglomerat kallas för keiretsu, sydkoreanska för chaebol. I Europa och USA brukar man undvika sådana företagskonstruktioner; äldre sådana har ofta brutits upp. – Grundläggande betydelse av konglomerat: hopklumpning. – Läs också om digitala drakar.

[företagstyper] [ändrad 25 juni 2021]

CDMA2000

teknik för 3g-telefoni som är vanlig i USA och även används i Sydkorea. Den ut­vecklades med tanke på existerande cdmaOne-nät för att de skulle kunna upp­­graderas till 3g. – Jämför med WCDMA, som används i Europa, Afrika och Asien. Båda är vidare­­ut­veck­lingar av CDMA.

[mobilt] [ändrad 2 juli 2017]