Adobe

Adobe Systems – amerikanskt programföretag som är världs­ledande på program för bild­behandling och layout. Känt för pro­gram som Photo­shop och Illustrator samt för fil­formatet pdf. – Adobe grundades 1982 och ut­vecklade och lanserade sid­beskriv­nings­formatet Post­Script, som Apple sedan använde i sina laser­­skrivare. Detta anses vara början på över­gången till dator­baserad layout och tidnings­fram­ställning (desktop publishing). – 1994 köpte Adobe före­taget Aldus, och blev därmed ägare till det äldsta fram­gångs­rika layout­programmet, Page­maker†. Samma år blev Adobe också ägare till Frame­maker, ett layout­program för långa dokument som kataloger och hand­böcker. 1999 lanserade Adobe ytterligare ett layout­program, InDesign, avsett för tidningar. Det blev en fram­gångs­rik kon­kurrent till QuarkXPress, delvis på grund av nära integration med Photo­shop och Illustrator. 2005 köpte Adobe kon­kurrenten Macro­media och blev därmed ägare till Flash, som då var ett av de mest spridda programmen för visning av rörlig grafik i webb­läsare. – Fil­­formatet pdf släpptes 1993, och blev snabbt en in­officiell standard för lagring och visning av text och bild i oför­ändrat skick obero­ende av operativ­system. – Se adobe.com.

[företag] [ändrad 4 maj 2017]