användargränssnitt

(user interface) – de delar av datorn som man använder för att tala om för datorn vad den ska göra och för att få veta vad resultatet blir. På en vanlig dator alltså bild­skärmen, informa­tionen på bild­skärmen (text och bilder, klickbara länkar), tangent­­bord, mus (eller annat pek­don), mikrofon, kamera och hög­­talare. – Läs också om gra­fiskt an­­vändar­­gräns­snitt, som är det numera nästan allena­­rådande sättet att utforma en dators an­­vändar­­gräns­­snitt. – Termen an­­vändar­­gräns­­snitt kan användas om alla slags apparater, men den uppstod i dator­­världen.