användargränssnitt

(user interface) –– de delar av datorn som man använder för att tala om för datorn vad den ska göra och för att få veta vad resultatet blir. På en vanlig dator alltså bild­skärmen, informa­tionen på bild­skärmen (text och bilder, klickbara länkar), tangent­­bord, mus (eller annat pek­don), mikrofon, kamera och hög­­talare. – Läs också om gra­fiskt an­­vändar­­gräns­snitt, som är det numera nästan allena­­rådande sättet att utforma en dators an­­vändar­­gräns­­snitt. – Termen an­­vändar­­gräns­­snitt kan användas om alla slags apparater, men den uppstod i dator­­världen.