användargränssnitt

de delar av datorn som man använder för att tala om för datorn vad den ska göra och för att få veta vad resultatet blir. – På en vanlig dator består användargränssnittet av bildskärmen, informationen på bildskärmen (text och bilder, klickbara länkar), tangent­­bord, mus (eller annat pek­don), mikrofon, kamera och högtalare. – Läs också om gra­fiskt användargränssnitt, som är det numera nästan allenarådande sättet att utforma en dators användargränssnitt. – Termen användargräns­­snitt kan användas om alla slags anordningar, men den uppstod i dator­­världen. – På engelska: user interface.

[användargränssnitt] [ändrad 18 augusti 2014]