grief

  1. – i datorspel: bekymmer, problem, retsamheter, i synnerhet när det orsakas av någon annan. Om det beror på klumpighet eller dumhet kallas den som är vållande för griefer;
  2. – allmänt inom it: besvikelse, bedrövelse, sorg, motgång, bakslag. – Se artikeln ”The five stages of IT grief” av Howard Marks (länk).

Grief beskriver alltså både ett sinnestillstånd och den händelse som orsakar det. Ordet kan användas som verb: to grief, vilket betyder att vålla grief. (Att sörja heter på engelska to grieve, observera stavningen.)

[dumhet] [jargong] [spel] [ändrad 29 januari 2019]

quantum bogodynamics

låtsasvetenskap om bogus. – Universum beskrivs i kvantbogusdynamiken som ett växel­spel av bogoner, de elementarpartiklar som är bärare av bogus. Bogoner sprids bland annat av tv‑predi­kanter, politiker, begagnade bilhandlare och personer i slips och kostym. Bogonerna absorberas, olyckligt nog, av datorer (som då börjar krångla) och av skatte­betalare. Bogonen har en antipartikel, kluonen. Om en bogon träffar en kluon för­intas båda partiklarna och magisk rök uppstår. – Quantum bogodynamics var en mem i den tidiga hackar-kulturen.

[dumhet] [it-humor] [mem] [ändrad 16 mars 2018]