lamer

(engelska) – klåpare – en som inte vet hur man gör, eller inte bryr sig. Ordet kommer av lame i be­tydel­sen dålig, oduglig; ”tunn”. Stavas på svenska ibland lejmer.

  1. – klåpare som försöker sig på data­intrång, data­vandalism eller piratkopiering med misslyckas – en dålig hackare;
  2. – deltagare i datorspel (fler­användar­spel på internet) eller i en virtuell värld som irriterar andra genom sin okunskap och ovilja att lära sig. I synnerhet person som av­sikt­ligt provo­ce­rar andra genom att göra sig dummare än hon är;
  3. – allmän beteckning på illa omtyckta personer i dator­spel och virtuella världar.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [spel] [ändrad 19 november 2018]