leverans

release – version av dataprogram som är färdig och som säljs, hyrs ut eller ges bort till kunder. Skillnaderna gentemot tidigare leveranser kan vara stora eller små. Ofta talar man om en ny version (eller major release) om det är många nyheter och om en ny leverans ifall skillnaden är liten (se point release), men det finns inget konsekvent språkbruk. Samma le­ve­rans kan finnas i flera versioner, builds (binärkodsversioner eller byggen). Leveranser numreras ofta enligt mönstret 3.11 – stora omgörningar num­re­ras med siffran före punkten, talet efter punkten anger mindre för­änd­ringar. (Observera att punkten inte är en decimalpunkt utan markerar underavdelningar. Version 3.10 är alltså inte identisk med version 3.1.) Leveransnumret brukar stå i programmets ”Om”-ruta.

[mjukvara] [versioner] [ändrad 2 juli 2017]