ROT13

ett enkelt system för kryp­te­ring: varje bokstav byts ut mot den trettonde bokstaven efter i bokstavsordning. (Efter sista bok­staven i alfa­betet börjar man på A igen.) Det ger skydd mot att någon läser över axeln, men inte mycket mer. På engelska är ROT13 lätt­hanter­ligt, eftersom samma rutin kan användas för kryp­te­ring och dekryptering: Lena blir yran och yran blir Lena. Engelska alfa­betet har ju 13+13=26 bok­stäver. Men om man dess­utom ska använda Å, Ä och Ö blir det krång­ligare. – ROT13 är förinstallerat i flera webbläsare och e‑post­program.

[kryptering] [ändrad 9 juli 2020]

Dagens ord: 2015-06-29