Nigeriabrev

bedrägeri som sprids med e-post, ofta från Nigeria men också från andra länder. – Av­sändaren påstår att han har en förmögen­het, men att han behöver hjälp med att få loss pengarna. Den som hjälper till får löfte om generös ersätt­ning. För att hjälpa till måste man öppna ett bank­konto i bedrag­arens hemland. Men allt som händer är att offren får betala avgifter och omkost­nader som bedrag­aren tar hand om. Man talar därför om advance fee fraud eller advance fee scam. Den som låter sig luras kallas i Nigeria för mugu. Vissa bedrag­are bjuder offren till Lagos och rullar ut röda mattan för dem. – Kallas också för 419 scam efter den paragraf i den nigeri­anska straff­lagen, kapi­tel 38, som är tillämp­lig. – Se också Nordea­brev (inaktu­ellt).