Nigeriabrev

ett slags bedrägeri som sprids med e‑post, ofta från Nigeria men också från andra länder. – Av­sändaren påstår att han har en förmögen­het, men att han behöver hjälp med att få loss pengarna. Den som hjälper till får löfte om generös ersättning. För att hjälpa till måste man öppna ett bankkonto i bedragarens hemland. Men allt som händer är att offren får betala avgifter och omkost­nader som bedragaren tar hand om. Man talar därför om advance fee fraud (AFF) eller advance fee scam. Den som låter sig luras kallas i Nigeria för mugu. En del bedragare bjuder offren till Lagos och rullar ut röda mattan för dem. Kallas också för 419 scam efter den paragraf i den nigerianska strafflagen, kapi­tel 38, som är tillämp­lig. – Se också Nordeabrev (inaktu­ellt).

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 2 juli 2019]