Nakamoto, Satoshi

pseudonym för uppfinnaren av tekniken bakom bitcoin. – Na­ka­moto beskrev idén 2008 i artikeln ”Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system” (länk). Han var också med och startade bitcoin-nätverket, men drog sig ur 2010. – Vem eller vilka som står bakom pseudo­nymen har varit okänt. De som har sam­arbetat med Nakamoto har gjort det genom nätet. En lista över ut­pekade personer bakom namnet finns i artikeln om Nakamoto i Wikipedia. – I maj 2016 trädde australiern Craig Wright fram och påstod att han var Satoshi Nakamoto, se artikel hos BBC (länk). Han hade blivit utpekad i december 2015, men då bekräftade han inte. Alla är fort­farande inte övertygade, se artikel i Wired (länk). Craig Wright tog kort därefter tillbaka påståendet. – Na­ka­moto, vem det än är, äger minst en miljon bitcoin i kända bit­coin­konton (plån­böcker). Det motsvarar i december 2015 över 400 miljoner dollar. – Se också artikel om Nakamoto på Bitcoin­wiki (länk).

[kryptovalutor] [pseudonymer] [ändrad 13 februari 2018]

token

– markör, igenkänningstecken, tecken, kännetecken, informationsbärare, värdebärare, symbol, pollett, rabattkupong, presentkort; något som inte har något nämnvärt eget värde, men som är värdefullt eller användbart i ett givet sammanhang:

  1. – i säkerhetssystem: igenkänningstecken, informationsbärare – föremål (dosa, kort), datafil eller godtyck­ligt vald information (lösenord) som användaren måste ha för att autentisera sig. – Se också tokenisering;
  2. – i datornätet token ring: turmarkör, kölapp (som visar vems tur det är att sända);
  3. – i programmering: token (även på svenska) – ord och tecken med bestämda funk­tioner i programspråk – jämför med lexem;
  4. – i språkvetenskap: ord eller andra språkliga enheter i text som be­ar­betas med dator­stödda metoder, se token­isering, be­ty­delse 2;
  5. rabattkupong, presentkort, pollett eller annan värdebärare som inte är pengar, och som saknar eget värde. Den har bara värde i ett givet sammanhang;
  6. – beteckning på pengar (crypto tokens) i kryptovalutor. – Se också tokenomics.

– Se också voken.

[betalningar] [identifiering] [nätverk] [programmering] [språkteknik] [språktips] [ändrad 17 april 2019]

Mt. Gox

nerlagd marknadsplats för kryptovalutan bitcoin. I april 2014 ansökte företaget om att få träda i likvidation. – Mt. Gox webbsidor hade stängts redan i slutet av februari 2014 utan förklaring. Senare publicerades ett kort meddelande från företagets vd, Mark Karpeles. Det uppgavs då i medier att bitcoin till ett värde av en miljard dollar hade försvunnit från företaget. (Se artikel i International Business Times: länk.) – Mt. Gox köpte och sålde bitcoin. I början av 2013 gick 70 procent av all handel med bitcoin på Mt. Gox. Senare minskade andelen. Mt. Gox utsattes för flera attacker som tillfälligt stoppade handeln. Senare har det uppgetts att stora belopp, motsvarande en miljard dollar, av någon anledning har saknats under en lång tid. En del har återfunnits. Om­­ständig­­heterna kring stängningen av sajten är oklara. – Mt. Gox stod från början för Magic: the gathering online exchange, och var då en mark­nads­plats för kort till dator­spelet Magic: The gathering. (Mt. står alltså inte för mountain.) 2010 gick sajten över till att handla med bitcoin. – Se mtgox.com (från rekonstruktören, mest på japanska).

[kryptovalutor] [nerlagt] [ändrad 17 november 2018]