mikrobetalning

(micropayment) – betalning av små belopp. – Mikrobetalningar är i synnerhet sådana betalningar som inte lönar sig med vanliga betalningsmetoder därför att hanteringskostnaderna blir för höga i förhållande till beloppet som betalas. Eftersom allt fler personer betalar allt de köper med kort, även småsaker, och på grund av att det blir allt fler betalningar på internet, har gränsen för vad som räknas som mikrobetalningar sänkts sedan 1990‑talet. Avgifter har sänkts och nya tekniker har införts. Mikrobetalningar förutsätter ett enkelt, automatiserat system utan pappershantering. Samtidigt behövs skydd mot missbruk, eftersom betalningar i elektronisk form är lätta att kopiera. – Se också dust.

[betalningar] [ändrad 18 oktober 2021]