röstsamtal

  1. – telefoniliknande samtal över internet. – Ordet används om samtal med tjänster som Skype, som inte är telefoni i formell bemärkelse, eftersom de inte använder det allmänna telenätet. (Man slår inte tele­fon­nummer med Skype, och man kan inte ringa till nödnummer som 112, i varje fall inte utan tilläggs­tjänster.) Röstchatt är en typ av röstsamtal. – Termen används på två sätt:
    • – dels enbart för telefoniliknande samtal som inte är telefoni i strikt bemärkelse;
    • – dels som övergripande term för både konventionell telefoni och andra röstsamtal;
  2. – samtal i telefon mellan människor, till skillnad från fax eller data­över­föring med modem över tele­nätet.

– Språkligt: Termen röstsamtal kan verka fånig, eftersom samtal vanligtvis görs med röster. Men det finns också videosamtal och skriftliga samtal (chatt). Döva kan samtala med teckenspråk, alltså utan att använda rösten. När man talar om röstsamtal är det alltså underförstått att det sker över en elektronisk förbindelse och med röst, men inte bild, och när man å andra sidan talar om videosamtal är det inte bara video, utan också röst.

[datakommunikation] [språktips] [telefoni]

Dagens ord: 2017-02-18