röstsamtal

  1. – telefoniliknande samtal över internet. – Ordet används om samtal med tjänster som Skype, som inte är telefoni i formell bemärkelse, eftersom de inte använder det allmänna telenätet. (Man slår inte telefonnummer med Skype, och man kan inte ringa till nödnummer som 112, i varje fall inte utan tilläggstjänster.) Röstchatt är en typ av röstsamtal. – Termen används på två sätt:
    • – dels enbart för telefoniliknande samtal som inte är telefoni i strikt bemärkelse;
    • – dels som övergripande term för både konventionell telefoni och andra röstsamtal;
  2. – samtal i telefon mellan människor, till skillnad från fax eller dataöverföring med modem över telenätet.

– Språkligt: Termen röstsamtal kan verka fånig, eftersom samtal vanligtvis görs med röster. Men det finns också videosamtal och skriftliga samtal (chatt). Döva kan samtala med teckenspråk, alltså utan att använda rösten. När man talar om röstsamtal är det alltså underförstått att det sker över en elektronisk förbindelse och med röst, men inte med bild. När man å andra sidan talar om videosamtal är det inte bara video, utan också röst (bortsett från videosamtal med teckenspråk). – Om man säger röstsamtal för att skilja det från videosamtal är ordet en retronym.

[datakommunikation] [språktips] [telefoni] [ändrad 11 oktober 2021]

Dagens ord: 2021-10-18