hodl

om bitcoin: jargong för att behålla sina bitcoin (eller annan kryptovaluta) oavsett hur mycket växelkursen stiger. En hodlare (hodler) avstår från att spekulera och behåller sina kryptopengar tills bitcoin blir allmänt accepterat som betalningsmedel. – Hodl är en felstavning av engelska hold, känd sedan 2013 (se detta diskussionsinlägg). Det har sedan tolkats som en bakronym för ”hold on for dear life”.

[bakronymer] [jargong] [kryptovalutor] [ändrad 8 september 2020]

spooling

skrivköhantering: överföring av filer som ska skrivas ut till ett särskilt minne, så att utskriften kan ske när skrivaren blir ledig, utan att datorn behöver vara upptagen under väntetiden. Termen används även om liknande behandling av andra rutinarbeten, vilket också kallas sekundärbuffring. Spool uttolkas ibland som simultaneous peripheral operations on-line (en bakronym), men syftar helt enkelt på ett gammeldags minne, nämligen en bandrulle.

[bakronymer] [skrivare] [ändrad 25 juli 2020]

Freak attack

en sår­bar­het i webb­servrar och webbläsare, upptäckt i mars 2015. – Sårbarheten fanns då dels i webbservrarnas program för kryptering, dels i Apples webbläsare Safari och dels i den inbyggda webbläsaren i operativsystemet Android. Andra webbläsare påverkades inte. När sårbarheten blev känd hade ingen, såvitt man visste, angripare utnyttjat den. – Freak attack gör det möjligt för en angripare att lura webbservern och webbläsaren att gå över till en svagare kryptering än den normala. Detta gör det enklare för obehöriga att avlyssna trafiken. Sårbarheten var en kvarleva från 1990‑talet, då amerikanska staten försökte begränsa användningen av stark kryptering på internet, särskilt utanför USA. (Se kryptokrigen.) – Apple och Google distribu­erade snabbt patchar som täppte till Freak attack. – Namnet: Freak betyder missfoster, udda person; knarkare. Det kan ursprung­ligen vara samma ord som svenska fräck. Men det påstås att freak här står för Factoring attack on RSA export keys, säkert en bakronym. – Läs mer på digicert.com: länk.

[attacker] [bakronymer] [kryptering] [webbläsare] [ändrad 20 september 2018]

G.fast

en standard för dataöverföring med en giga­bit i sekunden i koppar­nät (telefonledningar). – Den hastigheten får man bara när av­ståndet till telestationen är högst 100 meter. Om avståndet är 250 meter minskar hastigheten till 150 mega­bit per sekund. – G.fast är en DSL‑teknik. Den ska användas för anslutning av hushåll och småföretag när det inte är praktiskt möjligt med optisk fiber (FTTH). G.fast blev standard 2014 – se dokument från ITU (länk). Fast i standardens namn uppges stå för fast access to subscriber terminals, troligen en bakronym.

[bakronymer] [dsl] [förkortningar på G] [standarder] [ändrad 24 september 2022]

spamblockering

(spamblock) – ett knep för att slippa spam: man lägger in extra bokstäver, en spam­blockering, i sin e‑postadress när man publicerar den. Syftet är att lura program som skördar e‑postadresser på internet. Spam­blockeringen är en ändring som människor (men inte datorprogram) kan genomskåda, och räkna ut hur den äkta adressen ser ut. Exempel: ordlistan@idgTABORTDETTA.se. – Metoden kallas på engelska också för address munging. Ordet mung påstås stå för ”mash until no good”, säkert en bakronym. (Munge är ett engelskt dialektord som betyder mumsa, smaska.) – Läs också om plusadressering.

[bakronymer] [spam] [ändrad 27 november 2020]

BLAST

en teknik för effektiv dataöverföring på kortare avstånd, utvecklad på Bell Labs. – BLAST sänder med flera antenner samtidigt på några centimeters avstånd från varandra. De sänder på samma radiofrekvens. Mottagarantennerna är likadana som sändarantennerna. Effekter som i radioteknik brukar anses icke önskvärda, som att radiosignalen studsar mot väggarna, vilket leder till att signalen delas upp i flera som når mottagaren från flera håll och inte exakt samtidigt, används här i stället för att separera signalerna. – BLAST är en form av MIMO. – Läs mer om Blast i denna tekniska artikel: länk. – BLAST påstås stå för Bell Laboratories layered space‑time, troligen en bakronym. Det finns, eller har funnits, varianter med namnen D‑BLAST och V‑BLAST.

[bakronymer] [förkortningar på B] [trådlöst] [ändrad 29 november 2018]

Bing

en sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. – Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sökresultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. – I februari 2023 beslöt Microsoft att integrera ChatGPT i Bing.  – Jäm­för med Live Search†, Micro­softs tidigare sök­motor. – Se bing.com. – Namnet: Bing uttyds ibland Bing is not Google, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som Ping! och Bingo! – Se också mannen som fick sparken: länk.

[bakronymer] [rekursiva förkortningar] [sök­motorer] [ändrad 20 februari 2023]

Yahoo

Ett violett Y mot vit bakgrund i en oval, följd av utropstecken. Under ordet YAHOO! i vitt mot violett bakgrund. Allt i serieteckningsstil.
Yahoos märke och logotyp.

en sökmotor och katalog över webbsidor samt ett ägarbolag. – Yahoo var på 1990‑talet den mest kända sökmotorn vid sidan av Altavista†. – I slutet av juli 2016 köpte det amerikanska telekomföretaget Verizon Yahoos internetverksamhet och varumärket, och i april 2017 gjorde Verizon Yahoo och Aol till dotterbolag till dåvarande Verizon Media Group†. Verizon Media Group såldes i maj 2021 till Apollo Global Management (apollo.com) för fem miljarder dollar, och bytte då namn till Yahoo. Yahoo är alltså numera ett ägarbolag som, förutom sökmotorn med samma namn och andra tjänster under det varumärket, bland annat äger Aol, Engadget (engadget.com) och Techcrunch (techcrunch.com). – Historia: Yahoo startades 1994 av Stanford‑studenterna David Filo och Jerry Yang. Sökmotorn lades ut på webben, först som Jerry’s guide to the World Wide Web, sedan som Yahoo. Det var, och är, en katalog över webbsidor, ordnade i kategorier som i ett bibliotek, senare också ett index som Google. 1995 blev Yahoo ett företag. – Yahoo utvecklades snabbt till en portal med nyheter, e‑post och annat, samt kompletterade webbkatalogen med ett index som fram till februari 2004 använde teknik från Google. Efter några år med egenutvecklad teknik använder Yahoo Search (search.yahoo.com) sedan 2009 sökresultat från Microsofts sökmotor Bing. Från 2015 kan en del av sökresultaten komma från andra källor än enbart Bing. – Avknoppningar och uppköp: I december 2015 meddelade Yahoo att före­taget skulle knoppa av all sin internetverksamhet i ett nystartat bolag. ”Gamla” Yahoo, som i januari 2017 bytte namn till Altaba, skulle bara behålla sitt aktieinnehav i Alibaba. Den 25 juli 2016 blev det känt att Verizon ville köpa Yahoos internetbaserade verksamhet för 4,8 miljarder dollar. Köpet gällde det som ingick i det nystartade bolaget, inte Yahoos aktier i Alibaba. – Men i oktober 2016 avslöjades att Yahoo har låtit amerikansk polis och underrättelsetjänst övervaka användarnas e‑post. Skandalen ledde bland annat till att Verizon begärde att priset för Yahoo skulle minskas med en miljard dollar. Köpet gick i genom i juli 2017 för 4,8 miljarder dollar. I maj 2021 sålde Verizon sin internetverksamhet, inklusive Yahoo, till Apollo Global Management. – Från den 1 november 2021 är Yahoos tjänster inte längre tillgängliga i Kina. Skälet uppges vara Kinas allt hårdare reglering av information på internet och krav på att internetföretag på begäran ska lämna över information om sina kunder till Kina.  – Namnet: Yahooer är ett släkte av vidriga människoliknande varelser som förekommer i fjärde delen av Gullivers resor av Jonathan Swift. Ordet används i USA om förment okunniga och fördomsfulla sydstats­­bor. Filo och Yang säger att de valde namnet för att de gillade det, och för att Filos dåvarande flickvän brukade kalla honom för ”yahoo”. Senare har namnet uttytts som yet another hierarchic­ally organized oracle” och som Yet another hierarchical officious oracle”. Båda är bakronymer. – För företaget, se yahooinc.com. För sökmotorn och andra tjänster, se yahoo.com.

[bakronymer] [företag] [sökmotorer] [uppköpt] [ändrad 14 mars 2023]

bakronym

efterhands­förkla­ring av namn, ord eller förkortning. – Bakronymer hittas på som förklaringar till namn eller ord med oklart ursprung. Till exempel att phishing (nätfiske) skulle stå för password harvesting fishing eller att captcha (se robotfilter) betyder completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Sådana förkla­ringar kan vara omöjliga att bevisa eller motbevisa. Ibland är de uppenbara skämt. – Ordet: Bakronym är en ordlek på bak som i bakåt och akronym (motsvarande på engelska). – En förkortning som har konstruerats för att på något sätt beskriva det som den står för kallas ibland för apronym. – Läs också om anakronymer, pseudoförkortningar, rekursiva förkortningar och retronymer. – På engelska: backronym.

[bakronymer] [ändrad 4 april 2020]

Tempest

amerikansk beteckning på tekniker för att avlyssna och avläsa tele- och datakommunikation genom uppfångande och analys av elektro­magnetiska läckor, samt också på tekniker för skydd mot sådan tjuvlyssning. Det motsvarar svenska RÖS. – Tempest (engelska för storm) uttyds ibland Telecommunications electronics material protected from emanating spurious transmissions, men det är säkerligen en bakronym. Beteckningen uppkom i den amerikanska krigsmakten, där det numera heter EMSEC (Emissions security).

[bakronymer] [it-säkerhet] [övervakning] [ändrad 7 februari 2020]