kryptokapning

det att en angripare i hemlighet använder andras webbläsare för att gräva kryptovaluta. Angriparen använder ett program i Javascript. Det installeras i smyg på offrens datorer när de besöker en infekterad webb­sida. Ett känt sådant program har utvecklats av företaget Coinhive. Även på den infekterade webbsidan har programmet vanligtvis installerats utan utgivarens vet­skap. När programmet väl har installerats börjar det göra beräkningar (”mining”) som behövs för att angriparen ska bli ägare till kryptovaluta. Det enda som offret märker är att processorn får mycket mer att göra. Beräkning­arna som krävs när man gräver kryptovaluta har blivit så krävande att det behövs ett nätverk av samverkande datorer för att grävandet ska nå framgång. Det finns tillägg till webbläsaren som blockerar kryptokapning. – Läs mer i denna artikel i Wired. Även: kryptonappning. På engelska: cryptojacking. Det är en sammandragning av cryptocurrency och hijacking.

[kryptovalutor] [it-säkerhet] [ändrad 10 september 2018]

Dagens ord: 2018-09-11