fiber

  1. – optisk fiber;
  2. – papperfiber media (eller fibre media) är tidningar och annat tryckt material.

fiberomvandlare

(fiber converter) – anordning som omvandlar signaler i optisk fiber till elektriska signaler och omvänt. Kallas också för fiberkonverterare.

[optisk dataöverföring] [ändrad 21 mars 2018]

SDH

synchronous digital hierarchy – standard för data­över­föring i optiska nät. SDH kan över­föra data i en takt på upp till tio gigabit per sekund. SDH är en inter­natio­nell standard som används överallt utom i USA och Kanada, där motsva­rande standard heter SONET. SDH är efter­följaren till PDH, och fick på 00-talet konkurrens av Metro Ether­net.

[förkortningar på S] [optisk dataöverföring] [ändrad 9 februari 2018]

GMPLS

generalized multi-protocol label switching – en förbättrad version av MPLS, avsedd i synner­het för optisk datakommunikation. Kallas också för multi‑protocol lambda switching. – En teknisk genom­gång av GMPLS finns här.

[förkortningar på G] [optiskt] [ändrad 6 september 2017]

optisk nätverksenhet

(optical network unit, förkortat ONU) – slutpunkten i ett passivt optiskt nätverk närmast slutanvändaren. Därefter finns en optisk nätverksterminal (optical network terminal, ONT) som omvandlar den optiska signalen till en elektronisk signal som användaren kan ta emot. Skillnaden mellan optisk nätverksenhet och optisk nätverksterminal ignoreras ofta, eftersom de fungerar ihop. Man talar om ONU/ONT.

[optisk dataöverföring] [ändrad 31 mars 2020]