optisk linjeterminal

(optical line termination eller optical line terminal, förkortat OLT) – utrustning som hanterar användarna i ett passivt optiskt nätverk. Finns i nätverksstationen och kopplar ihop användarna, vanligen 32 till antalet, med ett optiskt stamnät.

[optisk dataöverföring] [ändrad 16 september 2019]