linjär optisk förstärkare

(linear optical amplifier, LOA) – förstärkare i millimeterstorlek för optiska signaler i fiberkablar. De kallas för linjära eftersom de (till skillnad från de optiska förstärkare som kallas för EDFA och SOA) inte tillför icke‑linjära effekter vid förstärkningen. Den aktiva delen av en linjär optisk förstärkare är ett chipp på cirka en kvadratmillimeter som bland annat innehåller en laser. Som komplett komponent är en LOA stor som en sockerbit. Tidigare optiska förstärkare har varit stora som böcker. Tekniken har utvecklats av amerikanska Genoa Corporation (2003 uppköpt av Finisar) i samarbete med amerikanska National institute for standards and technology (NIST).

[optisk dataöverföring] [ändrad 8 november 2019]