LLC

förkortning för limited liability company – en amerikansk bolagsform som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Med limited liability menas att delägarnas (som kallas för members) ansvar för bolagets skulder begränsar sig till deras insats i bolaget – alltså som i ett aktiebolag. Men till skillnad från vad som i USA kallas för corporations är ett LLC inte en juridisk person. Lagstiftningen om limited liability companies är olika i olika delstater. – Mer i Wikipedia.

[företagstyper] [förkortningar på L] [7 maj 2019]

LOT Network

en sammanslutning av företag som motarbetar patenttroll. – Medlemsföretagen förbinder sig att skydda varandra mot patenttroll genom en bindande överenskommelse: om något av medlemsföretagen säljer ett patent till ett patenttroll så får alla andra medlemsföretag därigenom automatiskt licens till patentet. De blir på så sätt oåtkomliga för stämningar för patentintrång. Men så länge som medlemsföretagen själva äger patenten får de disponera sina patent som de vill: de kan till exempel stämma varandra för patentintrång. – LOT Network erbjuder dessutom nya medlemmar att välja tre patent som har donerats av medlemsföretag: de nya medlemmarna blir ägare till patenten utan andra förbehåll än de som följer av medlemskapet i LOT Network. – LOT står för License on transfer. Organisationen bildades 2014 på initiativ av Google. Bland medlemmarna finns ledande it-företag och företag inom andra branscher, som bilindustrin (lista). –Se lotnet.com. – Läs också om Open invention network (OIN).

[förkortningar på L] [organisationer] [patent] [15 oktober 2018]

lidar

ljusradar – en teknik för mätning av avstånd med reflekterat laserljus. – Lidar kan också användas för att mäta hastighet, luftföroreningar och koncentration av gaser i luften. Det används i självkörande bilar för att skanna av omgivningen och upptäcka andra trafikanter och hinder. – Namnet är en förkortning av light detection and ranging. Det anspelar på radar, som är en besläktad teknik. Fördelen med lidar jämfört med radar, som använder radiovågor, är att laserljus är mycket mer koncentrerat med liten sprid­ning. Nackdelen är att laser­strålen kan stoppas av hinder, inklusive regn och dimma. En annan nackdel är att laser­strålar kan skada ögonen på människor och djur, och därför är användningen reglerad. – Benämningen ladar för laser-radar förekommer också, främst i det militära.

[elektronik] [fysik] [förkortningar på L] [ändrad 9 juli 2020]

LGPL

förkortning för Lesser GPL – en variant av GNU:s programlicens för fri mjukvara. – Skillnaden mellan LGPL och vanliga GPL är att LGPL tillåter att programkoden används i program som inte är fri mjukvara. GNU avråder från användning av LGPL utom i vissa fall. – Läs mer på GNU:s webbsidor (länk).

[förkortningar på L] [licenser] [ändrad 30 oktober 2018]