mörk laser

(dark laser) – pulserande laserljus med extremt korta avbrott av mörker. Håller frekvensen bättre än vanlig, kontinuerlig laser och anses därför lämplig för datakommunikation. – Jämför med svart fiber.