passivt optiskt nätverk

(passive optical network, förkortat PON) – fiberoptiskt datornät som når slutanvändare (bostäder eller småföretag). Nätet har en station som ansluter ett antal slutanvändare (vanligen 32) till ett stamnät. Den optiska fibern från stationen till slutanvändare har trädformad struktur. (Trädstrukturen minskar åtgången på optisk fiber jämfört med när man har en fiber per användare hela vägen.) Nätet kallas för passivt därför att de optiska växlarna som kopplar signalerna till rätt mottagare är passiva – de behöver ingen elektricitet för att fungera. Växlarna är i princip prismor – varje slutanvändare har en särskild färg. – Gigabit passive optical network, förkortat GPON, är ett passivt optiskt nätverk med gigabitkapacitet. – Se också optisk linjeterminal och optisk nätverksenhet.

[optisk dataöverföring] [ändrad 1 oktober 2019]