cable headend

på svenska: huvudcentral – den utrustning (”huvudänden”) som i en kabeltv‑station skickar material (filmer, tv-program, betalda visningar, webbsidor) till abonnenten. I en cable headend ingår också den utrustning som tar emot materialet utifrån eller spelar upp det – videospelare, parabolantenner, internetserver. Om kabelnätet har tvåvägskommunikation tar huvudänden även emot kommunikation från abonnenten.

[optisk dataöverföring] [ändrad 20 januari 2016]