O-RAN

Open radio access network alliance – en branschorganisation för telekomföretag som arbetar med 5g‑nätverk och som verkar för interoperabilitet och virtualisering. O‑RAN vill att 5g‑nätverk ska kunna köras från ”vita burkar”, alltså från standardiserad utrustning som kan användas av alla operatörer. Nätverksfunktionerna ska också virtualiseras, vilket innebär att styrningen av kommunikationen i nätverket (kontrollplanet) ska separeras från den faktiska kopplingen av dataflödet (dataplanet) och centraliseras. Detta ska möjliggöra bättre utnyttjande av kapaciteten. De flesta större telekomföretag är med i O‑RAN, som uppstod genom sammanslagning av C‑RAN Alliance och xRAN Forum. – Se o‑ran.org.

[förkortningar på O] [mobilt] [organisation] [4 februari 2019]

OKR

– kort för objectives and key results – en metod för målstyrning av företags verksamhet. Den består av mål (objectives) och nyckelresultat (key results):

  • Målet ska ange något man vill uppnå inom en bestämd tid, men det ska inte vara direkt mätbart: ”Vi ska före årets slut ha de mest nöjda kunderna i branschen.”
  • Nyckelresultat är mätbara resultat, som ska kunna anges som procenttal. En sammanvägning av nyckelresultaten visar hur nära organisationen är att nå målet. 

– Nyckelresultaten bör revideras regelbundet. Det görs ofta varje kvartal. – OKR infördes på 1970-talet av Andy GroveIntel och har senare anammats av bland andra Google.

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [14 maj 2018]

ORCID

Open researcher and contributor ID – nummer som identifierar författare till vetenskapliga och lärda artiklar. Det används för att förebygga förväxlingar orsakade av att flera forskare har samma namn, eller byter namn. (Alltså samma princip som svenska personnummer.) – ORCID är ett sextonsiffrigt nummer. Att registrera sig för ett ORCID-nummer är gratis, och varje registrerad användare får en egen sida på ORCID:s webbplats. ORCID drivs av en stiftelse med bidrag från universitet och andra forskningsinstitut. – Se orcid.org.

[arkiv och bibliotek] [forskning] [förkortningar på O] [personuppgifter] [ändrad 5 mars 2018]