gigabit

en miljard bit. (Tusen megabit.) Kan förkortas Gbit. – Gigabit används för att ange överföringstakten i snabba dator- och mobiltelefonnät (4g). –Skilj mellan gigabit och gigabyte (GB). Det går åtta gigabit på en gigabyte. – Se giga.

[måttenheter] [ändrad 12 november 2017]