minimum viable product

(MVP) – beteckning på webbsida eller annan produkt som har tillräckligt många funktioner för att kunna användas, men inte mer. Framställning av en MVP är ofta ett stadium i produktutveckling: MVP:n sprids till testare, och med ledning av deras synpunkter lägger man till mer avancerade funktioner och egenskaper. – Kan översättas med minimalt brukbar produkt.

[produkter] [produktutveckling] [22 augusti 2019]

tillförlitlighetsteknik

(reliability engineering) – teknik för att systematiskt höja tillförlitligheten hos en produkt eller process. Man strävar efter att hitta orsakerna till fel och brister för att kunna eliminera dem. Det handlar alltså inte om att rätta till fel i efterhand, utan att se till att de inte kan uppstå.

rapid fab

rapid fabrication – snabb tillverkning av komponenter, reservdelar och prototyper i enstaka exemplar med 3d-skrivare.

spime

(space + time) – tänkt framtida typ av konsumentprodukt som i grunden är ett internetbaserat projekt som fortsätter efter köpet. Kunden, andra använd­are, utvecklaren och produkten (som har sensorer för tid, plats och annat) utbyter ständigt information som används för utvärdering och förbättring av produkten. – En förebild är postorderföretaget Amazons hantering av böcker och andra produkter. Det är ett intrikat system av länkad information, baserad på registrering av kundernas beteende och den information kunderna själva lämnar. De fysiska varorna är bara en del av vad säljaren erbjuder. – Ordet spime lanserades 2004 av författaren Bruce Sterling, se till exempel detta föredrag från 2007 (länk). – Se också sakernas internet och u‑samhället.

[produkter och tjänster] [produktutveckling] [ändrad 2 oktober 2019]

prosument

  1. producent + konsument – en som hjälper till att sammanställa eller utforma det som hon konsumerar, till exempel genom att sammanställa material (musik, nyheter, bilder) i en ny form som sprids vidare;
  2. professionell + konsument – amatör som ställer lika höga krav på utrustning (kameror, musikinstrument etcetera) som professionella användare;
  3. proaktiv + konsument – konsument med ett aktivt förhållande till tillverkarna – en som flitigt kommer med förslag och klagomål.

– På engelska: prosumer.

marknadsledtid

time-to-market (TTM) – tiden från idé till färdig produkt som är klar för leverans (alltså tillverkad och förpackad). Liknande begrepp är:

  • – produktledtid (time-to-technology) – tiden från idé till att produkten är konstruerad och tillverkningen kan börja;
  • – ledtid (bara ledtid) eller leveransledtid (time‑to‑customer) – tiden från att kunden beställer till att kunden får det hon har beställt.

[företag och ekonomi] [produktutveckling] [ändrad 21 november 2019]