minimum viable product

(MVP) – beteckning på webbsida eller annan produkt som har tillräckligt många funktioner för att kunna användas, men inte mer. Framställning av en MVP är ofta ett stadium i produktutveckling: MVP:n sprids till testare, och med ledning av deras synpunkter lägger man till mer avancerade funktioner och egenskaper. – Kan översättas med minimalt brukbar produkt.

[produkter] [produktutveckling] [22 augusti 2019]

tillförlitlighetsteknik

(reliability engineering) – teknik för att systematiskt höja tillförlitligheten hos en produkt eller process. Man strävar efter att hitta orsakerna till fel och brister för att kunna eliminera dem. Det handlar alltså inte om att rätta till fel i efterhand, utan att se till att de inte kan uppstå.

spime

(space + time) – en tänkt framtida typ av konsumentprodukt som i grunden är ett internetbaserat projekt som fortsätter efter köpet. Kunden, andra använd­are, utvecklaren och produkten (som har sensorer för tid, plats och annat – se sakernas internet) utbyter ständigt information som används för utvärdering och förbättring av produkten. – En förebild är postorderföretaget Amazons hantering av böcker och andra produkter. Det är ett intrikat system av länkad information, baserad på registrering av kundernas beteende och den information kunderna själva lämnar. De fysiska varorna är bara en del av vad säljaren erbjuder. Ett senare exempel är Teslas elbilar som har beskrivits som ”datorer på hjul” och som efter köpet står i kontakt med tillverkaren genom internet. – Ordet spime lanserades 2004 av författaren Bruce Sterling, se till exempel detta föredrag från 2007 (länk). – Se också sakernas internet och u‑samhället samt om blogject.

[produkter och tjänster] [produktutveckling] [ändrad 20 juli 2020]