site reliability engineering

(SRE)tillförlitlighetsteknik för it‑system. – Syftet är att göra it-system tillförlitliga och skalbara trots att de ofta förändras. – SRE utvecklades på Google, där man kompletterade administratörerna av it‑system med programutvecklare. Programutvecklarna var nämligen mer än administratörerna inriktade på att ta reda på vad som orsakade felen och att sedan skriva om programkoden så att felen inte skulle inträffa igen. Detta hade att göra med användningen av DevOps, som medför ofta återkommande förändringar av systemet. Det sägs att SRE är användning av principerna för systemutveckling på it‑system. (Site betyder här it‑system eller datacenter i allmänhet.)

[it-system] [systemutveckling] [ändrad 29 november 2020]