tillförlitlighetsteknik

(reliability engineering) – teknik för att systematiskt höja tillförlitligheten hos en produkt eller process. Man strävar efter att hitta orsakerna till fel och brister för att kunna eliminera dem. Det handlar alltså inte om att bara rätta till fel i efterhand, utan att se till att de inte kan uppstå. – Läs också om site reliability engineering (SRE).

[it-system] [produktutveckling] [ändrad 29 november 2020]