voice of the customer

(VOC) – systematisk process för att fånga kunders önskemål, preferenser och aversioner. – VOC‑processen görs under utvecklingen av nya produkter eller andra nyheter. Det inbegriper både djupintervjuer med individuella kunder och enkäter i större grupper. Det är alltså något som görs i förväg. – Kallas också för voice of the consumer.

[företag och ekonomi] [produktutveckling] [30 september 2021]