MPEG-4

standard för komprimering av ljud och video/tv. Ingår i en serie komprimeringsstandarder, se MPEG, och är, liksom det äldre MPEG‑2, utvecklad med tanke på radio- och tv‑sändningar. MPEG‑4 är en inexakt komprimering. – I svensk digital‑tv sänds sedan februari 2010 vissa kanaler med MPEG‑4-komprimering, vilket kan kräva att tittarna byter digitalbox. – Standarden MPEG‑4 är i praktiken identisk med H.264.

[radio och tv] [ändrad 21 februari 2018]

modulering

i radio- och teleteknik: förändring av en ”ren” radiosignal (en sinusvåg) på en bestämd frekvens (en bärvåg) genom att man lägger på en signal med tal, bild eller musik. Mottagaren för radio, tv eller mobiltelefoni måste vara inställd på bärvågens frekvens. Den får fram den pålagda signalen genom att filtrera bort bärvågen. – Motsvarande för kommunikation genom kopparkabel eller optisk fiberkabel.

[radio och tv] [ändrad 12 maj 2020]

MBMS

Multimedia broadcast multicast service – en teknik för radio- och tv-sändningar i mobiltelefonnätet. – MBMS utvecklades för GSM och 3g, men har vidareutvecklats för 4g under namnet eMBMS (e för evolved), alternativt LTE Broadcast

[förkortningar på M] [mobilt] [radio och tv] [ändrad 12 juli 2017]

marknät

marknätet – nät av radio- och tv-sändare i master som står på marken. Uttrycket används som kontrast till sändare i satelliter. Marknätet används för marksända (engelska terrestrial) kanaler, eventuellt också för mobilt bredband.

[radio och tv] [ändrad 11 oktober 2018]

marksänd

(terrestrial) – om radio och tv: som sänds från en sändare på marken. Alltså inte från satellit. Radiovågorna går alltså genom luften, det är bara sändarmasten som står på marken. Benämningarna markbunden och markradio används också. – Se också marknätet.

[radio och tv] [ändrad 19 januari 2018]

konvergens

inom it och telekom: det att skillnaderna mellan olika tekniker och medier minskar eller försvinner. Exempel: telefonnätet och datornätverk är numera oskiljaktiga. Även tv sänds numera över tele- och datanät. Vi ser tv‑program på datorer och i mobiltelefoner. Internetprotokollet IP, som utvecklades för datakommunikation, används också för telefoni, radio och tv. – Konvergens, på engelska: convergence, betyder sammanstrålning.

[datakommunikation] [radio och tv] [telefoni] [ändrad 30 januari 2019]